Kontakt

Real Estate 24 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data rejestracji: 13.12.2007

Kapitał zakładowy: 50.000zł

KRS 0000294702

 

 

Adres siedziby:                                                                     Biuro Obsługi Klienta:

ul. Kosińskiego 24/7                                                             ul. Długa 4

61-521 Poznań                                                                     61-848 Poznań

tel. 61 649 62 52                                                                   tel. 61 853 42 22

1

Napisz do nas